Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

! lần bị rắng cắn, cả đời sợ dây thừng ha ha ha...!!!!

Aizzzzzzzzzzz...!!!
Chuyện đời thật buồn cười, có kẻ cả đời chẳng sợ gì nhưng chắc chắn vẫn sợ một cái gì đó, ai cũng có điểm yếu, chẳng ai là không sợ gì hết. Ờ! mà cũng có khi chưa gặp phải thứ để mà sợ, gặp rồi mới biết mình sợ gì... Ha ha ha ha...!!!

Không có nhận xét nào: